Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

panelet

Sting Nere
6. april kl. 18.00

KÅKÅ: Antidepressivas virkning og risiko – farlig lykkeløsning på resept?

Diagnosesystemet er utviklet parallelt med nye medikamenter, og psykiaterne er de mest løsslupne når det gjelder overmedisinering, sier Niels Chr. Geelmuyden. Økt selvmordsfare som en potensiell bivirkning ved bruk av antidepressiva er en historie om en langsom erkjennelse fra indikasjoner til tydelige advarsler ved bruk.

Forskning sikrer ikke full oversikt over stoffenes faktiske langsiktige virkning i millioner av ulike kropper og situasjoner. Er utskrivning av antidepressiva, også kalt lykkepille, en lovlig risikosport? Er lykkepillene egentlig dødelige? Er det farlig å kombinere flere typer antidepressiva?

Er antidepressiva virkelig «dirty drugs» som skrives ut til barn, ungdom, voksne og eldre over en lav sko, og hvor bra er det egentlig? Kan antidepressiva øke aggresjon, vold og selvskade?

Kan vi ha tillit til legemiddelverket som overvåker og godkjenner disse pillene? Kan vi ha tillit til fastlegene som skriver ut pillene til våre tenåringsbarn? Bør de ikke heller ta seg tid å snakke med pasienten, enn å ty til en rask løsning på resept?

Deltakere:

Marianne Mjåland, forfatter, psykiater, kirurg

Espen Øwer, pårørende, leder Silje Benedikte Stiftelsen

Stefan Hjørleifsson, lege, Norsk forening for allmennmedisin, (NFA)

Steinar Madsen, fagdirektør Legemiddelverket

Niels Christian Geelmuyden, forfatter, statsviter og journalist

Debattleder er Torunn Egge Roux, tidligere journalist i Stavanger Aftenblad.

Gjesteredaktører for temauka «Norsk pillebefinnende» er Målfrid J. Frahm Jensen og Iselin Kleppestø Thorsen.

Om deltakerne:

Marianne Mjåland er lege, forsker, skribent og forfatter. Mjaaland har arbeidet som anestesilege, kirurg, psykiater og journalist. Hun har gitt ut 3 romaner og en sakprosabok: Tvang og tvil, som er en innside-beretning fra norsk psykiatri (Kagge 2017). I omtalen til boken Tvang og tvil står det: «Lukkede rom skaper kulturer hvor utydelig diagnostikk, mangel på retningslinjer og maktmisbruk råder. Tilfeldigheter og den enkelte behandlers skjønn får fritt spillerom. Ubegrunnet tvang og skadelig medisinbruk ties ihjel. Myke overtramp skjules av psykoterapiens godhetsteppe. Usynlige valg sorterer verdige trengende fra de uverdige.»

Espen Øwre er verken lege eller psykolog, bare en vanlig pappa som mistet det kjæreste som finnes, sin datter Silje Benedikte da hun var 20 år gammel. Espen og hans kone Lise etablerte i etterkant av deres datters død SiljeBenedikteStiftelsen i 2013. Stiftelsens formål er å sette fokus på overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien, samt å få mer åpenhet og samarbeid med pårørende i psykiatrien. Stiftelsen har i dag i overkant av 23 000 følgere, og jobber primært på det politiske plan. SiljeBenedikteStiftelsen fikk i 2015 Prisen til fremme av Ytringsfriheten innen psykisk helsevern. Espens datter, Silje Benedikte, tok livet av seg etter lang tid med psykofarmakologiske medikament. Hun fikk 20 forskjellige preparater, og opptil 19 piller daglig. I løpet av de siste to leveårene av hennes liv fikk hun opptil 15 000 doser med sterke antidepressiva, antipsykotika, beroligende, sovemedisiner etc. I 8 av disse preparatene advares det mot økt risiko for selvmordstanker, og bør ikke gis til personer under 25 år.

Stefan Hjørleifsson, har vært fastlege i Bergen i 10 år og arbeider nå som vikar i allmennpraksis. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen der han underviser legestudenter og blant annet forsker på deprimerte pasienters erfaringer i helsevesenet, og på fastlegers erfaringer med overdiagnostikk. Stefan er styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin og faggruppe mot overdiagnostikk. Sammen med Kjersti Lea ga han i 2017 ut boken God praksis – om medisin og etikk. I to innlegg i Dagens Medisin har han i vinter argumentert for at Helsedirektoratet bør tenke seg om to ganger før de innfører nasjonale retningslinjer som fører til at titusener blir til – foreløpig ubehandlede – pasienter.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege, og er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han har arbeidet ved Universitetet i Oslo, Bærum sykehus og Rikshospitalet.

Niels Christian Geelmuyden er statsviter, journalist og forfatter. Geelmuyden har de siste årene vært en viktig premissleverandør i ernæringsdebatten gjennom sine kritiske bøker om produksjon av mat og drikke. I sin nyeste bok gir han oss en grundig, avslørende og bevisstgjørende gjennomgang av legemiddelindustrien og de mest brukte legemidlene i Norge. Geelmuyden har mottatt flere ærespriser for sin skriving, blant annet Gullpennen, Fritt Ords Honnør og Vestfolds Litteraturpris.


Lasft fned A-fordel her!

      

A-fordel:
Kr 50

Pris uten fordelskort Kr 100
Du sparer: Kr 50

Kjøp billett

post@kverulantkatedralen.no

Vis alle tilbud i denne kategorien