Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Folk

FOLK

På FOLK-sidene i papiravisen bringer Aftenbladet stoff om merkedager livet gjennom. Omtale av jubilanter og andre begivenheter trykker vi gratis. Vi forbeholder oss rett til å redigere tilsendt materiale. Vi ønsker helst digitale foto, og tekstlengden bør ikke overstige 2200 tegn med mellomrom. Innsendere må oppgi navn, adresse og telefonnummer.

Send inn på e-post til folk@aftenbladet.no

Minneord

Teksten skal utformes som en omtale av avdøde, ikke en tale til. Signer med fullt navn og send gjerne med et bilde av nyere dato. Minneord bør ikke overstige 2200 tegn med mellomrom. Sendes på e-post til folk@aftenbladet.no

Jubilantomtale

Aftenbladet trykker gjerne omtale av jubilanter. Teksten bør ikke overstige 2200 tegn med mellomrom. Send med et bilde og signer med fullt navn. Sendes på e-post til folk@aftenbladet.no

Lagbilder

Vi vil gjerne ha tilsendt lagbilder, bilder fra jubileer, innsamlinger og andre begivenheter. Husk navn på alle aktørene på bildet. Disse sakene kommer på trykk gratis. Sendes til folk@aftenbladet.no. Meldingen må være oss i hende senest tre virkedager før.